Slova moudrých

Slova moudrých


„Chudoba přichází k tomu, kdo je emociálně a intelektuálně připraven ji přijmout. Bohatství si vybírá toho, kdo je připraven jej přijmout, očekává ho a užívá si ho.“
D. Gilles


„Nebudete-li se starat o svůj myšlenkový sad, zaroste vám plevelem. Zalévejte zdravá semena, a ne plevel.“
D. Gerschon, G. Straub


„Mysl není svobodná, pokud si s její pomocí nedokážeme vydělat na živobytí.“
B. Russel


„Věřitelé mají větší paměť než dlužníci.“
Franklin


„Těžké je to, co můžete udělat hned teď. Nemožné je to, co si bude žádat o trochu více času.“
D. Santayana


„I blbec pochopí geniální dílo. Ale úplně jinak.“
S. Jelec


„Jednou jsem liška, jednou jsem lev. Celé tajemství úspěchu je v tom, že je třeba rozpoznat, kdy je třeba být jedním a kdy tím druhým.“
Napoleon


„Mnozí chtějí bohatství. Málo kdo po něm vášnivě touží.“
Napoleon Hill


„To, čemu ve svých myšlenkách věnujete pozornost, bude mít pokračování.“
D. Gilles


„Peníze jsou velice důležité. Obzvlášť pokud je nemáte.“
E. M. Remarque


„Pokud člověk v procesu svého každodenního života nemyslí na peníze, pak se peníze v jeho životě objevují v minimálním množství.“
A. Svijaš


„Všichni se nacházíme za hranicí jen na různých stranách.“
M. Genin


„Nespokojení lidé často žijí stylem pološílence jen proto, že jejich rozum, trucovitý a tápající, se nachází v úplném chaosu.“
Rosi Phillip Kaplo: Tři sloupy Zenu


„Faktem zůstává, že mnohé naše touhy, o nichž se domníváme, že jsou jen a jen naše, nepocházejí od nás. Nepozorovaně do nás vnikly skrze pokyny od někoho jiného a zaujaly odpovídající vůdčí posty. Výsledkem není to, že my ovládáme je, ale naopak, že ony ovládají nás.“
E. Cvětkov: Z hlediska psychoterapie


„Pro změnu vašeho nespokojeného života je nutné přiznat si, že ať se děje cokoli, vždy v životě vlastně žijete v ráji na Zemi.“
A. Svijaš


„Vaše budoucnost závisí na tom, co si NYNÍ myslíte. Co si NYNÍ myslíte? Myslete ve svém zájmu a v zájmu všech ostatních jen to nejlepší o sobě i o jiných lidech.“
René Egli


 „Mnoho inteligentních lidí… je omezeno v myšlení, činností a jejích výsledcích. Tito lidé nikdy nepřekročí omezení, která si sami dali.“ John C. Maxwell


„Smyslem života je milovat. Jak dobře žiješ, souvisí s tím, jak hodně miluješ. Srdce je moudřejší než hlava. Respektuj ho. Důvěřuj mu. Následuj ho.“
Robin S. Sharma


„Naše vnímání ostatních závisí víc na našem přístupu než na jejich vlastnostech. Pokud jsme pozitivní, vidíme pozitivně.“
John C. Maxwell


 „Zákon akce a reakce je skutečně geniální. Má totiž ještě tento důsledek: nemůžete sami pro sebe učinit nic lepšího, než že druhému přejete to nejlepší. Cokoliv učiníte druhému, vrátí se k vám. I když to zní jakkoliv divně: největší „egoista“ je ten, který činí druhým lidem, co nejvíce dobrého. A naopak ten, kdo myslí jenom na sebe, kdo druhým nic nepřeje, škodí nejvíce sám sobě.“
René Egli, Princip Lol2a


„Držte se stranou lidí, kteří znevažují vaše ambice. Malí lidé to dělají, ale opravdu velcí lidé ve vás vyvolají pocit, že i vy se můžete stát velkými.“
Mark Twain


„Jistý pokrok čeká člověka, který je jednak velmi schopný na svém místě, který má jasnu představu toho, čím chce být, který ví, že se může stát tím, čím se chce stát a který je odhodlaný STÁT SE tím, čím se chce stát.“
Wallace D. Wattles


 „Člověk může získat pocit bezpečí i za mřížemi věznice, je-li toto bezpečí skutečně všechno, co od života očekává.“
Dwight Eisenhower


„Neměj strach, neboť já jsem vždy s tebou.“
Bible


„Zodpovědný jsem pouze za to, co říkám – ne za to, co vy slyšíte.“
Don Miguel Ruiz st.


 „V životě můžete mít vše, co chcete, ale jen za předpokladu, že pomůžete spoustě jiným lidí získat to, co chtějí oni.“
Paul McGee


 „Chcete-li problémy vyhrotit, nezapomeňte detailně zdůraznit, proč máte pravdu vy a proč se partner mýlí. Pokaždé to zabere.“
Paul McGee


 „Nemusíte dělat více, než za co jste placeni, ale můžete se snažit dostat vpřed úžasně rychle tím, že danou práci budete dělat dobrovolně.“
Napoleon Hill


 „Zaujímat k ostatním nejasný duševní postoj se nevyplatí.“
Napoleon Hill


  „Čím více dáváme, tím více si nás ostatní cení.“
Sri Chinmoy


„Jednou z vlastností, které mnohla lidem zabraňují zbohatnout, je závist.“
Joseph Murphy


„Pokud chcete záruku, kupte si opékač topinek.“
Clint Eastwood


 „Mezi pesimistou, který říká, že „je to beznadějné, nemá smysl se o cokoli pokoušet“, a optimistou, který tvrdí, že „nemá smysl snažit se něco dělat, tak jako tak to dobře dopadne“, není žádný rozdíl. V obou případech se nic nestane.“
Yvon Chouinard


„Jednoduchost je ten nejcennější poklad v božím stvoření.“
Sri Chinmoy


 „Nemohu vám nabídnout zaručený návod na úspěch, ale mohu vám říci, jak být s jistotou neúspěšní: snažte se neustále všem zalíbit.“
Herbert Baynard Swope


 „Rozumný člověk se přizpůsobí světu, nerozumný se vytrvale snaží, aby se svět přizpůsobil jemu. Veškerý pokrok je proto věcí nerozumných lidí.“
George Bernard Shaw


  „Tohle se vám nejspíš nebude hezky poslouchat, ale jestli chcete změnit ekonomickou stránku svého života, budete daleko spíš než novou práci možná potřebovat nové přátele. Proč? Protože jakkoli vás vaši současní přátelé mají rádi, stahují vás ke dnu, třebaže to tak nemyslí.“
Robert Kiyosaki, Byznys pro 21. století


„Jakmile jednou prohlásíte, že vám stačí být tím druhým, tak jím i skutečně budete.“
John. F. Kennedy


„Nejdůležitějším principem je neklamat sám sebe. Osoba, kterou oklamete nejsnáze, jste totiž vy sám.“
Richard P. Feynman


„Kdo žije průměrným životem, trpí nedostatkem představivosti.“
Oscar Wilde


„Vždycky se říká, že čas všechno změní, ale ve skutečnosti se musíte změnit vy sami.“
Andy Warhol


 „Svět dělá pokrok jenom díky těm, kdo dělají více, než že jenom plní svoje povinnosti.“
Wallace D. Wattles


  „Devadesát procent z těch, co neuspěli, nebylo poraženo. Oni to prostě vzdali.“
Paul J. Mayer


„Problémem zkušenosti je, že ji zřídkakdy získáte ještě předtím, než ji potřebujete.“
John C. Maxwell


„Strach musíš nejprve pojmenovat, terpve potom ho můžeš zapudit.“
Mistr Yoda, Hvězdné války, Imperium vrací úder


„Toto musí být váš úhel pohledu: Svět se vším co obsahuje, je dokonalý, i když nehotový.“
Wallace D. Wattles


„Vše, co jste kdy chtěli, je na druhé straně strachu.“
George Addair


„Jedinou věcí, které bychom se měli bát, je jenom strach samotný – a možná ještě bubák.“
Paul Paulson


 „Složenky jsou pouze
faktury za požehnání,
která jsi už obdržel. Podle toho se k nim chovej.“
Randy Gage


 „Lidé se úzkostlivě snaží zlepšit své prostředí, ale nejsou ochotni měnit sami sebe, a proto zůstávají svázáni.“
James Allen


„Zde je příklad člověka, který je zoufale chudý. Nesmírně dychtí po tom, aby se jeho okolí a pohodlí domova zlepšilo, avšak neustále zanedbává svou práci a myslí si, že má právo podvádět svého zaměstnavatele z důvodu nízkého platu. Takový člověk nerozumí nejjednodušším základům těch zásad, které jsou podstatou pravého blahobytu. Nejenže je naprosto neschopný povstat ze své ubohosti, ale ve skutečnosti k sobě přitahuje stále větší bídu tím, že setrvává v netečných, podvodných a slabošských myšlenkách, na základě kterých jedná.“
James Allen


„Zde je příklad zaměstnavatele, který si osvojuje nepoctivé způsoby, aby se vyhnul placení stanovené mzdy, a v naději získání větších zisků sníží platy svých zaměstnanců. Takový člověk si blahobyt vůbec nezasluhuje. Když zkrachují jak jeho pověst, tak jeho finance, hází vinu na okolnosti, aniž by věděl, že on je jediným strůjcem svého stavu.“
James Allen


„Kdo sám sobě nevěří, stále lže.“
Friedrich Nietzsche


„Bohatství získané na úrovni soutěže není nikdy uspokojivé a stálé. Dnes je vaše a zítra někoho jiného.“
Wallace D. Wattles


„Vše, čeho člověk dosáhne, a vše, čeho nedosáhne, je přímým výsledkem jeho vlastních myšlenek.“
James Allen


 „Každý člověk, který zbohatne soupeřivým způsobem, si podtrhává žebřík, po kterém stoupá a všechny ostatní drží dole. Ale každý člověk, který zbohatne tvořivým způsobem, inspiruje tisíce ostatních a otvírá jim cestu k následování.“
Wallace D. Wattles


 „Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“
Ježíš


„Svět dělá pokrok jenom díky těm, kdo dělají více, než že jenom plní svoje povinnosti.“
Wallace D. Wattles


„Toto musí být váš úhel pohledu: Svět se vším co obsahuje, je dokonalý, i když nehotový.“
Wallace D. Wattles


„Bez vděčnosti se nedokážeme zbavit nespokojených myšlenek, pokud se týká věcí tak, jak jsou.“
Wallace D. Wattles


„Vděčná mysl je neustále soustředěna na nejlepší. Proto má skon stát se nejlepším. Přijme podobu nebo charakter nejlepšího a obdrží nejlepší.“
Wallace D. Wattles


„Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou je nejmocnější.“
Lao-c´


„Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle.“
Norman Vincent Peale


„Neúspěch je jen příležitostí, jak začít ještě jednou a lépe.“
Henry Ford
 


„První krok k úspěchu znamená ztotožnit se s vlastními vůdčími schopnostmi. Za dva měsíce můžeš získat víc přátel tím, že se začneš zajímat o ostatní, než za dva roky snažení se přimět ostatní, aby se zajímali o tebe.“
Dale Carnegie


„Všechno, co děláš, začíná myšlenkou na to, že to dokončíš. I ten nejlepší nápad je k ničemu, pokud ho neuskutečníš. To platí i o rozhodnutí. Ať se děje co se děje , jsi vítěz. Myslete a jednejte tak, jako byste už měli dobrou náladu a budete ji mít. “
Dale Carnegie


„Abys letěl rychle jako myšlenka, abys byl všude v jsoucnu, musíš si nejprve představit, že už jsi tam dorazil.“
Richard Bach


„Nejjistější cesta k úspěchu je vydávat ze sebe víc, než se od vás očekává.“
Napoleon Hill


„Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.“
Confucius


 „Když přivoláváte své přání slovem…
budou vaše sny brzy vyslyšeny.
Yvonne Oswald 


 „Máš-li opravdovou pokoru,
je to známka toho,
ze máš lidstvu co nabídnout.“
Sri Chinmoy


„Život vám přinese lepší dary pouze tehdy, když vy sami zahájíte změnu.“
Yvonne Oswald 


„Akceptujte ochotně práci navíc. Je to vlastně poklona, když je člověk požádán, aby převzal novou zodpovědnost. Kdo větší zodpovědnost přijme, dokazuje, že je schopen převzít i jiné důležité úkoly.“
David J. Schwarz


„Život je velmi jednoduchý.
Každý z nás si vytváří
vlastní zkušenosti.
To, čemu věříme,
se stává naší pravdou.“
Louise L. Hay


Toto je prastará moudrost:
„Jestliže si každý zamete před vlastními dveřmi,
pak je čisto všude.“


„Způsob našeho myšlení po utrpěné porážce určuje, jak dlouho budeme čekat na příští vítězství.“
David J. Schwarz


„Sledujte toho, kdo je před vámi, a zjistíte, proč je vpředu. Pak se mu snažte vyrovnat. Jednou z nejspolehlivějších cest, jak dosáhnout úspěchu, je pozorovat jednání úspěšných lidí, vymezit si zásady, které používají, a pak je uplatnit ve svém jednání.“
Napoleon Hill


„Všichni se snažíme o to nejlepší,
co v dané situaci dokážeme.
Kdybychom to uměli lépe,
kdybychom měli více pochopení a uvědomění,
dělali bychom to jinak.“
Louise L. Hay


„Rozvíjejte postoj, který říká: „Především sloužit.“ Služte a přitom klidně sledujte, jak se dostavují peníze. Stanovte si pravidlo, že při každé činnosti budete lidem dávat víc, než očekávají.“
David J. Schwarz


„Když chcete do svého života vnést něco
nového, představte si, že už to v něm je.“
Richard Bach


„Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli.“
Buddha


„Osud vás nikam netlačí.
Vy volíte.
Váš osud záleží jen na vás.“
Richard Bach


„Chcete bezproblémovou budoucnost?
Pokud jste nechtěli problémy,
proč jste potom vstupovali
do časoprostoru?“
Richard Bach


„Myslete na to: Váš zevnějšek hovoří k vám samotným a k vašemu okolí. Pečujte o to, aby říkal: „Tady je člověk plný sebeúcty, významná osobnost.“Jste tím, co si o sobě myslíte. Když vás váš zevnějšek opravňuje k myšlence, že jste méněcenní, tak opravdu jste. Když vás váš zevnějšek nabádá k malichernému myšlení, pak jste malicherní. Dopřejte sami sobě co nejlepší vzhled a budete dobře myslet i jednat.“
David J. Schwartz


„Mír sám o sobě je silou. Máte-li vnitřní mír, pak můžete mít při vstupu do vnějšího světa radost a blaženost. Vnější svět můžete mít pod kontrolou, jestliže máte mír mysli. Kamkoliv půjdete, tam si vytvoříte svůj vlastní mír.“
Sri Chinmoy


„Život představuje vaši šanci vyjádřit to,
co Je, tím nejdobrodružnějším tvořivým
způsobem, jaký si jen dokážete
představit.“
Richard Bach


„Většina neúspěchů se mohla změnit na úspěch,
kdyby člověk ještě chvíli vytrval
nebo kdyby vyvinul více úsilí.“
Napoleon Hill


„Měli byste se stát tvořiteli a ne soupeři. To, co chcete, dostanete, ale takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít více, než má nyní.“ – Wallace D. Wattles, kapitola 5, Jistou cestou k bohatství


„Kdo Vám řekl, že to nelze udělat? A jak velkých úspěchů dosáhl, jež ho opravňují k tomu, aby Vás takto omezoval?“
Napoleon Hill


„Nevěříte-li tomu sami,
nežádejte nikoho jiného,
aby činil totéž.“
Napoleon Hill


„Nepoznaná pravda ještě nepřestává
být pravdou.“
Richard Bach


„Někteří lidé neumějí říci „Ne“.
Jediný způsob,
jakým umějí odmítnout,
je nemoc.“
Louise Hay


„Obhajuj
hranice svých možností
a opravdu
se tvými
stanou.“
Richard Bach


„Učit se
znamená objevovat
to, co už víš.
Konat,
znamená demonstrovat,
že to víš.
Učit druhé, znamená připomínat jim,
že to ví stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci,
praktikanti a učitelé.“
Richard Bach


„Pocit viny je napětí, které cítíte a které
vás ponouká k tomu, abyste změnili
svou minulost, přítomnost nebo
budoucnost kvůli někomu jinému.
Je to však vaše napětí, takže se ho
můžete zbavit zase jen vy.“
Richard Bach


„Spousta lidí by se s vámi chtěla svézt v limuzíně, ale vy chcete někoho, kdo s vámi pojede autobusem, když se limuzína porouchá.“
Oprah Winfrey


„Skoro každý člověk dokáže překonat nepřízeň osudu, ale chcete-li vyzkoušet jeho charakter, dejte mu moc.“
Abraham Lincoln


„Charakter člověka můžete snadno posoudit podle toho, jak se chová k těm, kdo pro něho nemohou nic udělat.”
J.W.Goethe


„Trvalý úspěch je založen na harmonických lidských vztazích.“
Napoleon Hill


„Nemusíme vědět, jak odpouštět.
Jediné, co musíme udělat,
je být ochotni odpustit.
Vesmír se postará o to, jak.“
Louise L. Hay


„Když v životě děláte něco tvořivého
a něco milujete, vedete vlastně
zdravý život.
Věnujete-li se tomu, co vás naplňuje
štěstím, má to léčivé a ochranné účinky.“
Richard Bach


Rada Henryho Forda:
„Všechny Fordy jsou naprosto stejné,“ řekl jejich výrobce, „žádní dva lidé však nejsou nikdy stejní.“


„Potácet se sem a tam bez jakéhokoli cíle nebo záměru je první příčinou neúspěchu.“
Napoleon Hill


„Univerzitní vzdělání je něco jako náskok při běhu. Pokud však neběžíte, co nejrychleji můžete, ti, kteří vystartovali až po vás, vás doženou a předběhnou.“
Dale Carnegie


„Ten nejzaručenější a nejrychlejší způsob, jak se se svým úspěchem rozloučit, je začít kritizovat a navážet se do těch, kteří mají víc než vy.“
Dr. Joseph Murphy


„Akce odstraní pochybnosti, které teorie vyřešit nedokáže.“
Tehyi Hsiech


„Dělejte to, čeho se bojíte,
a tím svůj strach zabijete.“
Ralf Waldo Emerson


„Každá nenávistná a závistivá myšlenka představuje duševní jed. Nemyslete si nic zlého o svém bližním, neboť jinak budete i o sobě přemýšlet zle. Svými myšlenkami stavíte svůj vlastní svět, vaše myšlenky rozvíjejí dynamicky svoji tvořivou sílu.“
Dr. Joseph Murphy


„Naděje sytí budoucnost uvnitř nás.
Vzpomínky sytí minulost v nás.
Veselost sytí přítomnost v nás.“
Sri Chinmoy


„Neříkejte nikdy: „To si nemohu dovolit“ nebo „To nemohu“. Podvědomí vás vezme za slovo a postará se o to, že vám skutečně budou chybět nutné prostředky a schopnosti. Místo toho plni sebedůvěry konstatujte: „Moc mého podvědomí mi otevírá všechny brány.“
Dr. Joseph Murphy


„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“
Matouš 7,1-2


„Klamat, podvádět a okrádat druhého, přináší viníkovi jen neštěstí a ztrátu. Podvědomí totiž věrně zaznamenává všechny myšlenky, pocity a pohnutky. Pokud tu jsou negativní motivy, vyvolají patřičný škodlivý účinek. Nic nemůže změnit skutečnost, že to co činíte svému bližnímu, činíte i sami sobě.“
Dr. Joseph Murphy


„Investování musí být racionální.
Jestliže mu nerozumíte, nepouštějte se do něj.“
Tao Warrena Buffetta


„Musíte změnit způsob, jakým k sobě o svých životních situacích promlouváte, abyste již nikdy nechtěli říci, že cokoliv, co se nachází mimo vás, je bezprostřední příčinou vašeho neštěstí. Namísto: „Honza mě dohání k šílenství,“ si řekněte: „Doháním se k šílenství, kdykoli je nablízku Honza.“ To vám umožní zbavit se těch programů, které vás rozrušují, neodpovídá-li něco vašim očekáváním.“
Ken Keyes, Jr.


„Musíte se učit ze zkušeností,
ale musíte se učit i ze zkušenosti jiných lidí,
když k tomu máte možnost.“
Tao Warrena Buffetta


„Svět je zde proto, abychom se z něho radovali. To je však beze zbytku možné jenom tehdy, když se přestaneme ztotožňovat s rolemi, které ve hře života hrajeme.“
Ken Keyes, Jr.


„Kdo chce vydělávat hned velké sumy, kdo podlehne svodům podvodníků a pletichářů, kdo uvěří své nezkušenosti a romantickým představám, přijde o zlato.“
5. zákon o zlatě, George S.Clason, Nejbohatší muž v Babylóně


„Lenost je zvláštní forma hlouposti, jelikož hloupý se domnívá, že se může vyvléci z vyřizování věcí, které mu přicházejí, tím, že je odkládá. Pokud by sis pěstoval mylnou víru, že nicnedělání je dar, ještě dnes se ji vzdej. Nicnedělání je břímě, které časem každého rozloží a otevře cestu mnohým negativním vlastnostem a závislostem. Práce je milost. Jednat je právě ta příležitost k tvému vývoji. Těš se ze všeho, co můžeš dělat. Zejména je-li to pro druhé.“
Saí Baba


„Máš-li v sobě zlost, ber ji vážně. Budeš-li ji přehlížet, můžeš onemocnět nebo, což je totéž, se s tebe stane pokrytec. Myslím tím lidi, kteří předstírají, že jsou milí, přátelští, nezištní. Ve styku s nimi se cítíš nesvůj, protože máš pocit, že tu něco nehraje. Je to zlost, kterou se snaží přehlížet.
Kdo si není vědom své agrese, nemůže tvrdit, že žádnou nemá. Je to totéž, jako když si malé dítě zakryje oči a domnívá se, že ho nikdo nevidí.“
Saí Baba


„Je mnohem snazší stát se moudrým,
než přestat být blbcem.“
V. Kĺučevskyj


„Vaše mysl je jediná věc, kterou můžete ovládat pouze vy. Nevzdávejte se této možnosti jen kvůli zbytečným hádkám.“
Napoleon Hill


„Způsob, jakým přistupujeme k vykonávání věcí zdánlivě nepodstatných, odráží to, jak přistupujeme k jakékoli činnosti vůbec.“
Robin Sharma


„Silná mysl může mít nepřátele,
mírumilovné srdce však ne.“
Sri Chinmoy


„Jestliže dětem „ulehčíme“ život, budou ho mít o to „tvrdší v dospělosti.“
Napoleon Hill


„Trpělivost
znamená nakonec
nejvyšší úspěch.“
Sri Chinmoy


„Čtyři krátká slova shrnují to, co odlišuje nejúspěšnější
jedince od davu: ještě o trochu víc. Oni udělali to, co se od
nich očekávalo a ještě o trochu víc.“
A. Lou Vickery, spisovatel


„Naučte se milovat celým svým srdcem a přijmout nesympatické
stránky druhých, neboť každý dokáže milovat růži, ale milovat
trny vyžaduje velké srdce.“
Ryan Ferreras


„Když vám něco nefunguje, hledejte to,
o čem jste si mysleli, že nebylo důležité.“
Arthur Bloch


„Složenky jsou pouze
faktury za požehnání,
která jsi už obdržel. Podle toho se k nim chovej.“
Randy Gage


 „Učiň svoje plány co nejfantastičtější, protože za 25 let ti budou připadat průměrné. Budeš se divit, proč jsi je neudělal 50krát tak velké.“
Henry Curtis


„Odvaha neznamená nemít strach. Odvaha znamená jednat navzdory svému strachu. Když to uděláte, strach náhle zmizí.“
Dolf de Roos


„Dobře provedený malý úkol je prvním krokem k většímu.“
Napoleon Hill


„Negativní myšlení je asi nejextravagantnější, marnotratná
činnost, jakou si dovedete představit. Je to něco, co si nikdo
nemůže opravdu dovolit.“
Ralph Marston


„Skutečný optimismus není dívat se na svět přes růžové brýle,
nýbrž vnímat realitu světa takovou, jaká je a uplatnit požehnanou
schopnost vybírat z ní to, co je povzbudivé.“
Danny Laufersweiler


„Trpělivost, rostoucí trpělivost,
to je vše,
co potřebujeme
k vítězství
na bojišti života.“
Sri Chinmoy