Co znamená pozitivní přístup

Co znamená pozitivní přístup

 • Pozitivní přístup je princip (základní myšlenka, obecná zákonitost, pravidlo), v nejlepším případě zažitým vzorcem myšlení a chování
 • Pozitivní přístup = pozitivní evoluce
 • Pozitivní přístup – nás spojuje s naším vyšším já
 • Pozitivní přístup – nám umožňuje aktivovat vyšší centra v mozku
 • Pozitivní přístup – nám vytváří pozitivní realitu
 • Pozitivní přístup – nalézá řešení
 • Pozitivní přístup – nalézá přátele
 • Pozitivní přístup – vytváří trvalé hodnoty
 • Pozitivní přístup – je lék na všechny nepříjemnosti
 • Pozitivní přístup – je dobrým pomocníkem při léčbě duševních poruch
 • Pozitivní přístup – pomáhá udržovat i obnovovat pevné zdraví
 • Pozitivní přístup – pomáhá při řešení závislostí (kouření, alkohol, drogy)
 • Pozitivní přístup – pomáhá vybudovat pevnou vůli
 • Pozitivní přístup pomáhá, když je člověk na pochybách
 • Pozitivní přístup – pomáhá, když člověk neví kudy kam
 • Pozitivní přístup – pomáhá nevzdávat se svých snů
 • Pozitivní přístup – pomáhá na cestě za našimi cíli
 • Pozitivní přístup – pomáhá na cestě za finanční svobodou
 • Pozitivní přístup spolu s vytrvalostí – vždy vyhrává
 • Pozitivní přístup spolu s důsledností – vždy vyhrává
 • Pozitivní přístup spolu s trpělivostí – vždy vyhrává
 • Pozitivní přístup znamená lépe řešit a zvládat nečekané situace
 • Pozitivní přístup nám může pomoci od pesimismu
 • Pozitivní přístup neznamená přehnaný optimismus
 • Pozitivní přístup – měli a mají všichni moudří lidé
 • Pozitivní přístup – měli a mají úspěšní lidé
 • Pozitivní přístup – měli a mají všichni šťastní lidé
 • S pozitivním přístupem můžeme být šťastní, nikoli jen rozesmátí
 • Pozitivní přístup vám dá výhody, které ostatní nemají

 Přečtěte si naše příspěvky o pozitivním přístupu, které naleznete zde:

Pozitivní přístup umožní člověku brzy dosáhnout cíle,
ale umožní mu také trpělivě čekat.

 Co pro vás váš přístup k věci nemůže udělat:

Chcete zpět až 10% z vašeho nákupu od AliExpressu! Zde se dovíte víc: