Jeden z možných důvodů, proč se nám nedaří mít pozitivní přístup – pokračování

Jeden z možných důvodů, proč se nám nedaří mít pozitivní přístup – pokračování

https://pozitivnipristup.cz/jeden-moznych-duvodu-proc-se-nam-nedari-mit-pozitivni-pristup-pokracovani/
Rate this post

Pokud Vás minulý článek oslovil, zde Vám nabízím pokračování, na konci naleznete videa, kde si můžete celou problematiku poslechnout přímo od autora.

Přisedlíkologie dodatek

K přisedlíkům a reakcím na jejich odvedení připojím ještě pár dodatečných informací, z nichž některé jsou ale poměrně dost důležité.

Výsledky odvedení přisedlíka. V případě, že zůstává pocit, že se odvedení neprojevilo, je tu několik možností.

  1. Ten, kdo přisedlíka odvádí, se mýlí, nebo dostal špatnou nebo nepřesnou informaci (už z principu se nedá tato možnost vyloučit), kdybych však neměl poměrně dost informací o projeveném zlepšení, tak bych s prací s přisedlíky zcela přestal
  2. Přisedlík byl u nositele poměrně dlouho a určité projevy či charakteristická chování se zakotvily v osobním morfogenetickém poli nositele a bude trvat delší dobu (v kategorii měsíců), než při současné práci nositele na sobě dojde k trvalé změně i v osobním morfogenetickém poli nositele a následné trvalé změně chování či stavu nositele.
  3. Odvedením přisedlíka se nemění charakterové vlastnosti nositele, takže přisedlík může situaci vylepšit, ale ne zcela změnit. Pokud byl někdo cholerik a agresivní i před tím, než se k němu přivtělil přisedlík, nelze předpokládat, že odvedením přisedlíka se toto změní. Je však předpoklad, že nositel bude mít po odvedení více energie a více svobody k práci na sobě.
  4. Přisedlík se výrazně neprojevoval kromě mírného odebírání energie a nositel není dost citlivý, aby to na sobě ihned zpozoroval, a je potřeba větší časový odstup včetně práce na sobě, aby došlo k pozorovatelnému zlepšení. V nemálo případech zaznamenají zlepšení spíše blízcí bývalého nositele.

Poměrně hodně lidí však výraznou změnu či jen pozorovatelnou změnu zaznamenalo ihned. Ostatní by si měli ponechat určitý časový odstup (orientačně měsíc), než se ozvou, že se nic nezměnilo. Pak se udělá kontrola. V kritičtějších případech je však možno samozřejmě reagovat okamžitě.

Jen bych ještě rád upozornil, zdaleka ne všechny obtíže všeho druhu jsou působeny přisedlíky. Často se jedná o karmické vazby, a tak odvedením přisedlíka se nemusí změnit základní negativní charakteristika nositele, případně nejzávažnější problémy. Je také nutno chápat, že i přisedlík je následkem karmických příčin, a to jak pro nositele, tak i pro jeho okolí, které negativní působení přisedlíka pociťuje někdy hůře než samotný nositel.

Rozprava s přisedlíky je telepatická, takže není nutno se obávat, že přisedlík není Čech či ani dokonce pozemšťan.

Pokud někdo chce informaci, za je či není přítomen přisedlík a přisedlík není zjištěn, tak není možné nic jiného dělat, protože na něco jiného musí být výslovná žádost od toho, koho se to týká. Výslovná žádost nemusí být pouze, jestliže se jedná o přisedlíka.

I po odvedení mohou přetrvávat problémy, protože nemusí být způsobeny přisedlíkem, ale jinými faktory, například karmou. Kromě toho vývoj prochází téměř vždy po sinusoidě, což znamená, že po počátečním velkém zlepšení se stav může opět zase zhoršit, ale není třeba propadat panice, protože se opět zlepší, ale chce to pracovat. Složitější situace je v případě, že dotyčný o těchto věcech nechce nic slyšet. Pak je potřeba mu pomáhat, ale musíme si být vědomi toho, že za nikoho nic nemůžeme vyřešit, můžeme jen pomoct a poradit.

Některé bloky pak může vyřešit jen kvalitní regresní terapie. Funguje samozřejmě i autoterapie a může to být nejlepší řešení. Nesmí si však člověk nic nalhávat a přikrašlovat, což také není vždy zcela jednoduché. Ovšem stejně časté, ne-li dokonce častější jsou i případy opačné, kdy si lidé zkreslují svůj obraz ve svůj neprospěch.

Děti mají často přisedlíky po očkování. Znovu zdůrazňuji, před každým očkováním a také po něm a při každé návštěvě v nemocnici, při větších léčebných, zejména chirurgických zákrocích dělejte dětem pečlivě ochranné vajíčko.

Považuji za důležité upozornit, že po ozařování a chemoterapii a s tím spojenými pobyty v nemocnici je velká pravděpodobnost získání přisedlíka. Těmito procedurami dochází k výraznému oslabení jemně hmotného i hrubo hmotného imunitního systému a při pobytu v nemocnici je velká pravděpodobnost potkání duše, která neodešla nahoru. Opět zdůrazňuji, pokud něco takového musíte podstoupit, je nutné si velmi pečlivě dělat ochranné vajíčko a meditace na první tři čakry.

Více sportovců má přisedlíka. Speciálně jsem se podíval na jednu mladou sportovkyni, která kvůli únavovému syndromu skončila sportovní kariéru dost předčasně a zjistil jsem u ní přisedlíka. Při extrémních výkonech a tréninkových náporech a závodních stresech je jemně hmotný imunitní systém často oslaben, velmi klesá po nějakém takovém výkonu a potom se nějaká ta bytost snadno přivtělí. Po každém náročném tréninku nebo závodě by mělo být první dočerpat naplno co nejvíc energie, a samozřejmě také si vytvořit ochranné vajíčko před závody. U sportovců je stále ještě oblast, kde by se dalo hodně dělat a se zajímavými výsledky, kdyby k tomu byla ochota. Věčná zranění a nemoci ovlivňují sportovní kariéru velmi výrazně a pomoc v této oblasti by pro některé mohla být velmi výrazná. Samozřejmě i v oblasti psychiky by mohlo být odvedení přisedlíka pro některé sportovce velký přínos. Například otevření šesté čakry pro zlepšení intuice by mohlo být výrazným přínosem.

Přisedlíci politiků – již jsem několikrát mluvil o tom, že mě zklamal v podstatě každý politik, který se mi zdál v počátku sympatický. Zajímavé je rovněž, že po odchodu z funkce mnozí a nejen naši politici mají a veřejně prezentují názory, které jsou někdy i výrazně odlišné od toho, co říkali, když byli ve funkci. Vytvořil jsem si hypotézu, že existuje varianta, že většina politiků, kteří se dostanou k moci, je ovládnuta přisedlíkem, který takového politika řídí.

Přisedlíci vrcholových politiků jsou duše zemřelých lidí z horních vrstev globálních elit, které po smrti zůstávají a přivtělují se k vrcholovým činitelům v politice, ekonomice a v armádě a případně tím ovlivňují celosvětové dění velmi silně. Tito činitelé pak vlastně bez vlastní vůle vykonávají agendu přisedlíků. Počítají s tím a také to tak vypadá, že se jim po smrti dařilo odejít do speciální vrstvy astrální reality Země, která odpovídala jejich výši a specifickému vzoru vibrací, kde se utvrzují ve svých záměrech a po té se inkarnují zpět do příslušníka vrchní vrstvy globálních elit. Takto je tento systém dlouhodobě udržován. Velmi často, možná vždy, se jedná o reptiloidní duše, a proto se jim vždy daří odejít do speciální vrstvy astrální reality Země, která odpovídá jejich specifickému vzoru vibrací, a tím mají možnost  opětovná reinkarnace do globálních elit a ovládání planety.

V KGB tyto informace zřejmě byly k dispozici, a proto na to byl Putin připraven a má velmi silnou ochranu, kterou si často upevňuje ve spolupráci se silnými ruskými senzibily – možná šamany, možná mimozemskými entitami. Obdobně je pravděpodobně chráněn i Lavrov. Naopak Jelcin vzhledem ke svému alkoholismu byl snadno ovladatelný.

Kromě toho jsou na politiky posílány parazitické kvazibytosti – programy, které silně ovlivňují politiky dle vytvořeného programu. Programy jsou měněny dle momentální situace a lze je ovládat na dálku. Z pohledu těchto informací je možné chápat podivná jednání politiků před funkcí, ve funkci a po funkci.

Na základě jednoho emailu jsem si uvědomil, že se do mých výkladů vloudila jedna nepřesnost, která pak může způsobovat nedorozumění. Ta nepřesnost či možná spíše nejednoznačnost v používání termínů spočívá v tom, že název astrální parazit se  používá ve smyslu bytosti, která při pobytu v astrální realitě, tj. ve snu odčerpává lidem energii jako svoji potravu. K tomu vytváří ve snové realitě pro snícího člověka negativní situace, které probouzejí v člověku negativní emoce jako je strach, úzkost, agrese apod. a tyto energie pak odčerpávala.

Otázka zní, proč neodvést či nenechat rozplynout astrálního parazita. V případě astrálních parazitů a jimi odebírané energie během snů, se nemusí a také velmi často nejedná o jednoho konkrétního astrálního parazita, jako v případě přisedlíka, poltergeista nebo parazitické kvazi bytosti. V astrální realitě je velké množství astrálních bytostí, které se živí našimi negativními energiemi, takže nemá smysl se soustřeďovat na práci s jedním z nich.  Také je problém, kam je odvádět, když už nejsou v naší 3D realitě.

Již existuje více běžných lidí (myšleno lidé, kteří nejsou léčitelé), kteří sobě nebo někomu druhému odvedli úspěšně přisedlíky. Vhodnou pomocí je při tom meditace na odvedení přisedlíka. I když se to nemusí podařit, je to vždy přínosem, protože přisedlík, který meditaci rovněž vnímá, získá informace o reinkarnacích a o podstatě přisedlíků a je s ním pak jednodušší práce, protože již má podstatné informace.

Meditace na odvedení přisedlíků by bylo vhodné pouštět tam, kde je to jen trochu možné, například v nemocnicích, domovech důchodců a podobných místech. Je to příležitost pro zdravotnický personál pacientům, ale v neposlední řadě i sobě, energeticky vylepšit místo. Kamarád si ji v nemocnici pouštěl a viděl některé duše odcházet. Kromě toho je dobré ji pouštět, když máme pocit, že my nebo někdo jiný má přisedlíka.

Za života jeden přisedlík byl docela mocná bytost (asi šaman, a byl s ním  zajímavý rozhovor, překvapilo mě, jak se choval docela uctivě) a neodešel nahoru vědomě, chtěl ještě pokračovat a přisedl speciálně k Evropanovi, protože chtěl prozkoumat situaci v Evropě, a chtěl zjistit, zda by to bylo vhodné místo pro příští život. Přisedlík se od svého nositele naučil jadrné české výrazy.

Překvapily ho silné energie srdeční čakry, až by se dalo říct, že je v této intenzitě neznal. Obávám se, jestli většině indiánských šamanů nechybí při jejich výuce cesta lásky. Zdá se, že indiáni mají také poměrně dost reptiloidních genů. Myslím, že je to zajímavá otázka a možná by to také ledacos vysvětlovalo.

Je možné, že některé děti, které se projevují jako geniální nebo mají neobvyklé projevy typické spíše pro dospělé lidi, mají přisedlíka. Až dítě doroste a dostane se na úroveň přisedlíka a jeho „genialita“ tím skončí, bude se vyvíjet jako normální běžný člověk. Pokud tedy není geniální přisedlík.

Zdroj: Miroslav Zelenka

Comments are closed.