Browsed by
Tag: literatura

Jak vidět věci z té lepší stránky

Jak vidět věci z té lepší stránky

Z vlastní zkušenosti vím, že ještě jedna věc je důležitá a to umět přepínat uvnitř vlastní mysli a to tak, že lousknutím prstu přepnu ze sklenice poloprázdné na sklenici z poloviny plnou nebo, že v mžiku si dokážu uvědomit kladné stránky příšeří.