TOTO MUSÍ BÝT VÁŠ ÚHEL POHLEDU

TOTO MUSÍ BÝT VÁŠ ÚHEL POHLEDU

https://pozitivnipristup.cz/toto-musi-byt-vas-uhel-pohledu/
Rate this post

TOTO MUSÍ BÝT VÁŠ ÚHEL POHLEDU:
SVĚT SE VŠÍM, CO OBSAHUJE,
JE DOKONALÝ, I KDYŽ NEHOTOVÝ.

„Se světem je vše v pořádku.“ To jest ona velká pravda. Na ničem není nic v nepořádku, na nikom není nic v nepořádku. Všechny životní skutečnosti musíte nahlížet z tohoto pohledu. S přírodou není nic v nepořádku. Příroda je úžasná, rozvíjející se existence pracující ku prospěchu a pro štěstí nás všech. Všechny věci v Přírodě jsou dobré, není v ní žádné zlo. Není úplná, protože stvoření ještě stále není dokončeno, ale pokračuje v dávání člověku ještě více hojnosti, než mu kdy dávala v minulosti. Příroda je částečné vyjádření Boha a Bůh je láska. Příroda je dokonalá, ale není završena.

Stejně je tomu i s lidskou společností a vládou. Koho zajímá, že existují majetková vlastnictví a spojování kapitálu, stávky, nátlaky na zaměstnance atd. Všechny tyto věci jsou součástí pohybu vpřed. Jsou doprovodným jevem evolučního procesu zdokonalování společnosti. Jakmile bude dovršen, nastane harmonie, ale bez těchto věcí dovršen být nemůže. J. P. Morgan (pozn. v současnosti by to mohl být např. Bill Gates) je stejně potřebný pro nastávající společenské uspořádání, jako byla neobvyklá zvířata éry ještěrů a plazů potřebná pro život v následujícím období a stejně tak, jako byli tito živočichové dokonalí sami o sobě, je Morgan (Gates) dokonalý stejným způsobem. Vězte, že to je vše velmi dobré. Vnímejte vládu a průmysl jako v tuto chvíli nejlepší a rychle se vyvíjející směrem k úplnosti.

Poté si uvědomíte, že není čeho se bát, není důvod se znepokojovat a že není nic, z čeho si dělat starosti.

Nikdy si na žádné z těchto věcí nestěžujte. Jsou perfektní. Pro dané období vývoje, kterého člověk dosáhl, je toto nejlepší možný svět.

Mnohým, možná většině to bude znít jako čiré bláznovství. „Cože?“ Budou říkat, „cožpak není vykořisťování mužů a žen a práce dětí ve špinavých a nezdravých továrnách špatná věc? Nejsou putyky špatné? Chcete tím říci, že bychom to všechno měli přijmout a nazývat dobrým?“

Práce dětí a podobné věci nejsou horší než způsob života, zvyky a praktiky jeskynního člověka. Jeho postupy pocházely z primitivního období vývoje člověka a pro toto období byly nejlepší. Naše průmyslové postupy jsou v primitivním období rozvoje průmyslu a jsou také nejlepší. Dokud nepřestaneme být intelektuálními primitivy v průmyslu a obchodu a nestaneme se muži a ženami, nic lepšího není možné.

K tomu může dojít jen vzestupem celého lidského druhu na vyšší úroveň chápání. K tomu může tu a tam dojít jen díky těm jedincům, kteří jsou připraveni na přechod na vyšší úroveň chápání.

Lék na tento neharmonický stav nespočívá ve vůdcích nebo zaměstnavatelích, ale v samotných pracovnících. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně chápání a jakmile si to budou přát uskutečnit, mohou v průmyslu vybudovat harmonii a bratrství. V jejich počtu je síla. Dostávají to, co chtějí. Jakmile více zatouží vydat se cestou vyššího, čistšího, harmoničtějšího života, získají více. Pravda, chtějí více, ale chtějí více jen věcí, které slouží ke zvířecí zábavě, proto průmysl zůstává na primitivní, brutální, zvířecí úrovni.

Ve chvíli, kdy pracovníci pozvednou k duševní úrovni žití a začnou žádat více věcí pro mysl a duši, průmysl se pozvedne nad úroveň primitivity a brutality. Ale na své současné úrovni je dokonalý a vězte, že velmi dobrý. To samé platí pro putyky a doupata neřesti. Pokud většina lidí touží po těchto věcech, je správné a nutné, aby je měla. Ve chvíli, kdy si bude většina přát svět bez těchto nesouladů, stvoří si ho.

Dokud budou lidé na úrovni zhovadilého myšlení, společenský řád bude částečně neuspořádaný a budou se v něm ukazovat zhovadilé projevy. Lidé tvoří společnost takovou, jaká je, a jak se lidé pozvednou nad úroveň zhovadilého myšlení, společnost se povznese nad zhovadilost ve svých projevech. Avšak společnost, která uvažuje zhovadilým způsobem, musí mít putyky a doupata. Jako taková je dokonalá a dobrá, stejně jako byl svět v eocénu.

Nic z těchto věcí vám nebrání pracovat na zlepšení.

Můžete pracovat na dotvoření nehotové společnosti, na místo obnovování té upadající. Můžete pracovat s větší láskou a duší více plnou naděje. Zdali se budete na civilizaci dívat jako na dobrou věc, která se zlepšuje, nebo jako na špatnou a zlou věc, která upadá, to učiní ohromný rozdíl ve vaší víře a ve vašem duchu.

Jeden úhel pohledu vám poskytne rozvíjející a rozšiřující se mysl, druhý vám poskytne upadající a zužující se mysl. Jeden úhel pohledu způsobí, že více vyrostete, a druhý vám neodvratně způsobí zakrnění. Jeden vám umožní usilovat o něco věčného a udělat mnoho skvělé práce směrem k dotvoření všeho, co je nehotové a nesouladné. Druhý z vás udělá bezvýznamného reformátorského fušera pracujícího téměř bez jakékoli víry a snažícího se zachránit pár zatracených duší před tím, co budete považovat za ztracený a zatracený svět. Jak vidíte, úhel pohledu, kterým se díváte na společnost, vám učiní obrovský rozdíl.

„Se světem je vše v pořádku. Není možné, aby bylo špatné cokoli jiného než můj osobní postoj a ten já napravím. Na přírodní skutečnosti a na všechny události, okolnosti a stavy společnosti, politiku, vlády a průmysl budu pohlížet s největším možným nadhledem.
Vše je to dokonalé, i když ne celé. To vše je práce Boha; vězte, že to je všechno dobré.“

Zdroj: Jistou cestou ke skvělosti, Wallace D. Wattles, kapitola 6 – Společenský úhel pohledu, rok vydání 1910

Co s tím?

Dlouhou dobu ve mně přetrvával pocit, že bych měla tuto část výše uvedené „skvělé“ knihy o „skvělosti“ zde uveřejnit. Ale vždy jsem si to rozmyslela a šla raději dělat něco jiného. Dnes nastala chvíle, kdy to ve mně „uzrálo“ a okamžitě jsem sedla k PC a kapitolu pro váš přepsala. Ačkoli byla kniha napsaná již před 110 lety, mluví k naší současné civilizaci více než kdy před tím. Když jsem se dostala k J. P. Morganovi napadla mě paralela s Billem Gatesem, který pro mnohé z nás vypadá jako zloduch, který chce snížit pomocí vakcíny počet obyvatel, pro další zas jako největší filantrop a zachránce. Každý si může vybrat sám.

Při psaní posledního odstavce ke mně přišel obrovský AHA moment. Jeho jméno se přece do češtiny překládá jako Brány (východy, vrata) – množné číslo! Možnost výběru – Nebeská Brána nebo Brána do pekel! A v tu chvíli mi bylo jasné, že musím článek zveřejnit okamžitě. Ta prorocká slova totiž nabízejí obrovskou naději v době beznaděje.

Pokusím se poslední odstavec malinko pozměnit:

Jedna Brána nás dovede do vysněného světa, druhá nás dovede do upadající, beznadějné nesvobody. Jedna Brána způsobí, že více vyrosteme, a druhá nám neodvratně způsobí zakrnění. Jedna nám umožní usilovat o něco věčného a udělat mnoho skvělé práce směrem k dotvoření všeho, co je nehotové a nesouladné. Druhá z nás udělá bezvýznamné bioroboty poslouchající příkazy a zákazy mocipánů podléhající naprosté kontrole, každoročně se vakcinující, ustrašené z dalších mutací viru a snažící se zachránit rouškami a respirátory pár zatracených duší před tím, co budeme považovat za ztracený, nesvobodný a zatracený svět.

Kvantová fyzika nám říká, že kam zaměříme pozornost, tam to roste. Jiné nauky hovoří o kritickém množství lidí, které je potřeba pro změnu reality. Zázraky se dějí každý den, pozitivní přístup a úhel pohledu nám pomáhá je nejen vidět, ale i tvořit. Jak vidíte – Brána, kterou si nyní vybereme, nás zavede do obrovsky rozdílných realit. Co si zvolíme?

Minimální počet lidí nezbytných k „nastartování“ změny ve vědomí je 1 % z populace (Gregg Braden). To není zas tak mnoho, co myslíte?

„Se světem je vše v pořádku. Není možné, aby bylo špatné cokoli jiného než můj osobní postoj a ten já napravím. Na přírodní skutečnosti a na všechny události, okolnosti a stavy společnosti, politiku, vlády a ekonomiku budu pohlížet s největším možným nadhledem.
Vše je to dokonalé, i když ne celé. To vše je práce Boha; vězte, že to je všechno dobré.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *