Pozitivní přístup v podnikání

Pozitivní přístup v podnikání

https://pozitivnipristup.cz/pozitivni-pristup-v-podnikani/
5/5 - (1 vote)

1„Mnoho z nás ví, co je organizační diagram. Takový diagram začíná ředitelem podniku, pokračuje dolů k zástupcům ředitele, pak k vyšším a nižším manažerům a nakonec k úředníkům, sekretářkám a ostatnímu pomocnému personálu. Lidé, kteří nastupují do takového podniku, mají v úmyslu postupně vystoupit po tomto  žebříčku. Na každé úrovni získávají větší moc a prestiž, až nakonec dosáhnou vrcholu, kde budou mít svrchovanou autoritu a všechny výhody, které jdou ruku v ruce s takovým postavením. 

Tímto způsobem jsou organizovány náboženské, státní a dobročinné organizace a dokonce i některé rodiny. Nejmocnější člověk stojí na vrcholu a převádí svou autoritu na podřízené. Většina z nás respektuje tento model. Taková organizace se nazývá byrokracie. Je to nejméně účinný způsob, jak něco udělat. Méně známý, ale mnohem účinnější systém se jmenuje networking. Podporuji tento systém, neboť věřím, že vede k vytvoření osvícenější společnosti.

Network je opakem byrokracie. V byrokracii je cílem soustředit moc a převádět ji na podřízené. V networku je cílem moci se zbavit. Funguje to takto: Představte si velkou telefonickou síť, která nemá žádné centrální vedení, ale kde je každá pracovní stanice spojena s další a tak dále až donekonečna. Účelem komunikační sítě je sloužit další stanici, která pak slouží další a tak dále. V takovém systému nemá nikdo zájem soustředit moc, ale naopak ji předává dále.

I lidé mohou pracovat tímto způsobem Místo abychom se snažili soustřeďovat moc ve svých rukou, předáváme své vědomosti od jednoho k druhému. Diagram takového systému by byl horizontální. Znamená to, že bychom dávali do systému to, co máme a známe, aby to systémem obíhalo. Znamená to dávat, aniž cokoli očekáváme. Dávání a indiferentnost k dávání zvýší proudění energie ve vašem životě.

Považuji networking za nejúčinnější způsob komunikace. Jako dar, bez jakéhokoli očekávání, jsem poslal jeden výtisk své knihy Gifts from Eykis každému, kdo mi během let napsal. Navíc jsem jej poslal tisícům lidí ve všech oborech, abych rozšířil myšlenky, v něž pevně věřím. Prodej této knihy vzrostl od té doby,kdy jsem ji začal rozdávat! Čím více rozdávám, tím více lidé kupují a tím více dostávám dopisů, které mi vracejí myšlenky od Eykis, obohacené čtenáři, kteří udržují knihu v oběhu. Kromě toho jsem dostal přes tisíc knih a kazet od lidí z celého světa za to, že jsem jim poslal knihu. Tato kniha stále získává na popularitě a bude podle ní natočen film. Staré přísloví „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ je mou pracovní zásadou.

Je pro mě velice snadné dávat mnohem víc, než se ode mě očekává, a chápu, že se budu cítit úspěšným a osvíceným, když překvapím druhé tím, že jim dám více, než očekávali. Nikdy se nesnažím soustředit moc ve svých rukou a povzbuzuji druhé, aby dělali totéž.

Mnoho firem začíná užívat tohoto systému. Stále větší množství zaměstnanců a zaměstnavatelů zjišťuje, že zavádění mimořádných služeb do jejich organizací  a spojování se s duchovní stránkou lidí je příjemnější a účinnější způsob, jak provozovat byznys. Začne-li nějaká organizace fungovat tímto způsobem, mají z toho prospěch jak zákazníci, tak členové organizace.

Celý tento univerzální princip indiferentnosti je obtížný pro ty z nás, kteří vyrostli v západním světě, jenž dává přednost počítání jednotlivých stromů před kontemplací lesa. Proto je důležité otevřeně se podívat na všechno, co Vám brání přijmout indiferentní pohled na svět.“
Dr. Wayne W. Dyer – Uvidíte to, až tomu uvěříte, cesta k osobní proměně (knihu seženete u dobrých knihkupců)

V tomto poutavém filmu rozebírá Dr. Wayne W. Dyer duchovní cestu od ambice k smyslu života. Zažité obrazce ega, které jsme se naučili v mládí od rodičů a společnosti – jako honba za majetkem, společenská prestiž, uznání, soutěžení – jsou uvedeny do protikladu se smysluplným životem zaměřeným na službu a dávání.

Prostřednictvím příběhů – úspěšného podnikatele, matky dvou dětí, která hledá své místo ve světě, a filmového režiséra, snažícího se si vybudovat jméno – film nejenom inspiruje, ale také učí, jak si vytvořit smysluplný život. Více na www.cintamani.cz/promena

Věřím, že jste stejně jako já ve Wayneových slovech viděli ten nádherný pozitivní přístup, který nám ve své knize předal. A pokud jste dosud ani film Proměna neviděli, udělejte si na něho čas, stoji to za to!

Comments are closed.