A co Ježíš, nosil by roušku?

A co Ježíš, nosil by roušku?

https://pozitivnipristup.cz/a-co-jezis-nosil-by-rousku/
Rate this post

Úplně od samého začátku letošního „bláznění“ mě trápí jedna otázka. A co Ježíš, nosil by roušku? Snažím na ni hledat odpověď. K této otázce mě přivedl jeden obrázek, který jsem viděla již na jaře, kde byla v kostele vyfocena prázdná kropenka na svěcenou vodu s nápisem „svěcenou vodou se nežehnáme„. Neměla by snad svěcená voda sloužit k očistě? Neměla by snad svěcená voda sloužit jako ochrana před zlem? Vždyť svěcená voda se používá také při exorcismu, též vymítání, což je úkon, jenž má za cíl z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly. Pokud je voda posvěcená, jak by mohla věřícímu ublížit? Proč je v kostelech místo svěcené vody desinfekce? A další absurdity, jako kněz v roušce, pořadová čísla, nápis, že ruce si nepodáváme apod. Kam se poděl pozitivní přístup?

Jak se říká: „To mi rozum nebere“.

A když jsem zahlédla zprávu, že i sám papež si nasadil před věřícími roušku, tak jsem věděla, že něco je hodně, ale hodně špatně. Na FB pak na  mě vyskočil tento obrázek. Snad je to HOAX, to přeci nemůže být pravda, tomu se nedá uvěřit. 

Kam se poděl BŮH? Kam se poděla víra a důvěra v BOHA? Cožpak nás nestvořil k obrazu svému? Mohl by nějaký vir BOHU Stvořiteli nebo Jeho Synu ublížit? Co by dělal Ježíš? Nechal by si pro vstup do nebe píchnout očkovací látku, vzal by si na obličej roušku a šel by pokojně vyčkat v dvoumetrovém odstupu frontu v supermarketu na toaletní papír? Cožpak jsem jediná, která to vidí?

Jediní duchovní, o kterých vím, že se k tématu vyjadřují, jsou tito stateční biskupové ve videu. Díky nim vím, že má intuice byla správná, a že obrázek s papežem není HOAX. To video by měl vidět každý, komu je život milý. 

Musíme vzdorovat stejně jako mistr Jan HUS. Jak by mu nyní bylo, kdyby viděl ten úpadek víry, pro kterou se nechal upálit na hranici? Zde nejde jenom o Polsko, ale i o Českou republiku, o celý svět. 

„Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ LK 13,3

BŮH nás stvořil dokonalé a dal nám absolutní SVOBODNOU VŮLI. Ta spočívá v tom, že se můžeme vydat svou vlastní cestou nebo si můžeme vybrat cestu, kterou nám dal ON. Cestu, která vede k Němu, k radosti a Božímu míru. 

A já se stále dokola sama sebe ptám

Co by dělal Ježíš o letošních Velikonocích, které byly „zakázány“?
Co by dělal Ježíš, kdyby měl jít dnes v roušce do obchodu?
Co by dělal Ježíš, kdyby měl jet v roušce  autobusem, vlakem nebo hromadnou dopravou?
Co by dělal Ježíš, kdyby šel po ulici a viděl kolem sebe zahalené obličeje dýchající vlastní odpadní plyny místo dýchání čerstvého vzduchu?
Co by dělal Ježíš, kdyby četl zprávy o tom, že se chystá testování a očkování seniorů v domovech důchodců?
Co by dělal Ježíš, kdyby viděl, že děti ve škole jsou svými učiteli nuceni sedět po celou dobu vyučování v roušce?

A takto bych mohla pokračovat ještě hodně, hodně dlouho.

Co by dělal Ježíš, kdyby viděl, že někteří lékaři neléčí, ale ubližují pacientům?
Co by dělal Ježíš, kdyby viděl policisty, jak mlátí nebo šikanují lidi, kteří se rozhodli ponechat si svou svobodu a svůj vlastní rozum? A co policisté? Zmlátili a šikanovali by i vzdorujícího Ježíše? 
Co by dělal Ježíš, kdyby si pustil televizi a náhodou se podíval na zprávy?
Co by dělal Ježíš, kdyby mu někdo tvrdil, že světlo na konci tunelu není náš imunitní systém, ale nová, nevyzkoušená vakcína?
Co by dělal Ježíš, kdyby viděl, jak jsou soustavně zašlapávána lidská práva a svobody?
Co by dělal Ježíš, kdyby mu chtěli dát do těla čip?
A co by řekl Ježíš současnému papežovi? Považoval by ho za zástupce Boha na zemi?

Co by dělal Ježíš?

Odpoví mi někdo? Nebo jsem to já, která tu odpověď musí najít? A proč bych to měla být já? Proč ne ty nebo někdo jiný? Proč? Proč? Proč?

Je čas Adventu, období, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista.  Stejně jako o Velikonocích je vidět, že elity tohoto světa dělají vše proto, aby nám Vánoční svátky co nejvíce znepříjemnily, aby znemožnily lidem jít do kostela na půlnoční mši, zakázaly koledu a setkávání s bližními. Vánoční stromy v zemi byly letos rozsvěceny bez tradičních oslav. Už to samo o sobě je velice smutné a navíc se dozvídáme, že jako dárek pod stromeček dostaneme bezplatné testy a vakcínu. 

Kam se poděla víra v BOHA?

Kam se poděla víra v Ježíše Krista? Nejsem znalec bible, ani nejsem v žádné církvi, proto mi prosím, promiňte, pokud se dopustím nějaké nepřesnosti. Všechny myšlenky, zde uvedené, jsou jen mé osobní náhledy a postřehy.

MUDr. Mikuláš Štefan na svých přednáškách  často vypráví příběh Ježíše z doby, kdy trávil 40 dní na poušti. Pokaždé, když o tom mluví, tak mě zamrazí a zpozorním. Vypráví, že ďábel Ježíše pokoušel, nejprve ho zastrašoval a vyžadoval od něho poslušnost. Poté, když se Ježíš nezalekl ďáblových výhrůžek, začal mu ten slibovat, že mu dá všechno bohatství světa, pokud se před ním skloní. Ježíš však nepodlehl ďáblovým výhrůžkám ani slibům a nakonec to byl Ježíš, kdo řekl ďáblovi: „Já jsem Syn Boží, tvůj vládce, a proto ty mě budeš poslouchat!“ 

Jednoho dne jsem si spojila letopočet 2020 s počtem dní, které strávil Ježíš na poušti  (40=20+20) a začala v tom vidět podobenství. Co když je letošní rok 2020 pro lidstvo paralelou k Ježíšovu 40ti dennímu pobytu na poušti?

V čem vidím to podobenství?

Začalo to oznámením, že je zde smrtelná nemoc, na kterou neexistuje lék. Lidé prý budou hromadně umírat atd. Když se ale lidé začali uzdravovat, mnozí ani nevěděli, že tu nemoc mají, někteří se začali bouřit. Následkem toho přišlo neustálé vyhrožování a omezování lidských práv a svobod. 

Stejně jako když na poušti ďábel sliboval Ježíšovi veškeré bohatství, najednou nyní ujišťuje, že je vidět světlo na konci tunelu, kterým je prý dobrovolná vakcína, po které se nám vrátí část našich svobod – budeme moci zase volně dýchat bez roušky, cestovat, chodit do práce a stýkat se s ostatními. Uvěříte jeho slibům a skloníte se před ním, anebo mu také nepodlehnete? Stejně jako Ježíš, který se neodklonil od BOHA, jež je zdrojem nejen veškerého bohatství, ale také zdraví.

Poslední část Ježíšova poselství říká, že se Ježíš nezalekl ďáblových výhrůžek, ani nepřijal jeho sliby za vlastní. Zůstal sám sebou, věrný svému (našemu) otci Bohu a odcházel z pouště jako vítěz. A přesto, že byl  nakonec ukřižován, navzdory všem překážkám a útrapám vstal z mrtvých a ukázal nám svou cestu. Budeme ho následovat? Bůh nám dal naši imunitu a uvědomte si, že to ďábel vymyslel vakcínu.

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Ježíš v Janově evangeliu 14,6

Vybral by si Ježíš vzdor?

Vzdor je odmítání poslušnosti; tvrdošíjný nesouhlas, který  se projevuje navenekPokud se ptám, „co by dělal Ježíš?“, napadá mě, že jediná rozumná odpověď je, že by VZDOROVAL. Odmítl by být poslušným, nesouhlasil by s vládními nařízeními a nikdy by se nepodvolil žádné tyranii. Nikdy by si roušku, na rozdíl od duchovních, včetně papeže, nenasadil. Nikdy by nedopustil, aby v domě páně, za který v našich končinách považujeme kostel, místo svěcené vody byla dezinfekce. Nikdy by si nenechal dělat jakýkoliv test a už vůbec nikdy by si nenechal dát do těla vakcínu. Veřejně by znovu hlásal pravdu o Bohu, svém otci a ukazoval by lidstvu, jak přemoci strach láskou.
V Kurzu zázraků se mimo jiné uvádí, že Ježíšovo zmrtvýchvstání  se událo ukřižování navzdory.

Takže vzdor nebo obrana?

Já volím jednoznačně vzdor, protože věřím, že i Ježíš by si ho jako vyjádření nesouhlasu vybral. Obrana je jen jednou z forem útoku i když se tak navenek netváří. Máte-li potřebu ochrany (nikoli obrany), můžete shlédnout toto video, návod najdete v 10minutě

JP Sears – Elitáři, co vás ovládají

JP Sears v parodickém videu hraje roli „elitářů”, kteří ovládají svět a lidstvo. Co nám asi chtějí říct?
Kdo jsou ti elitáři, kteří touží ovládat a kontrolovat lidstvo? Mohl by třeba Ježíš v současnosti točit taková videa jako JP? Zdroj:

Doporučuji shlédnout také tato dvě videa:

Boris Ratnikov Udržováním pořádku kolem sebe očišťujeme krystal své duše! Proč nás drží ve strachu

Boris Ratnikov Jak dochází k nákaze, zahlcení informacemi, davový efekt

Můj nevlastní otec často říká, že vláda by nejraději píchla důchodcům smrtící injekci, aby se jich zbavila. A já jsem začala tu smrtící injekci vidět v nebezpečných, neozkoušených vakcínách. Zvedla se ve mně vlna emocí a nejraději bych všechny ty babičky a dědečky šla do domovů důchodců zachraňovat. Jenže nejsem zrovna moc průbojný člověk a konfliktům se odjakživa raději vyhýbám a má otázka, „co by dělal Ježíš?“, mě v takových případech často napadá. Po shlédnutí výše uvedených videí jsem najednou cítila, že emoce začaly opadat. A najednou se objevila otázka jiná, co když je to všechno jinak a to tak, jak to býti má. Je to otázka, kterou se zabývám ve svém článku TOTO MUSÍ BÝT VÁŠ ÚHEL POHLEDU

 

Co když je to jinak

Co když ti lidé, kteří mají být očkováni jako první, už nechtějí zde na Zemi déle přebývat. Co když lidé, kteří  mají být očkovaní, jsou ti nízkofrekvenční, od kterých se naše planeta potřebuje nutně očistit, aby mohla postoupit dále do věku Vodnáře, který má být naprosto odlišný od věku Ryb, který právě končí. A stejně tak ti policisté, zdravotníci a učitelé, kteří mají být první na řadě. Kdo z nich se nechá dobrovolně očkovat? Ti probuzení? Nikoli, nechají se očkovat přesně ti, kteří současnému systému věrně slouží. A ti, kteří se systémem nesouhlasí si cestu pro svou záchranu najdou sami, buď odejdou ze zaměstnání nebo budou vzdorovat tak dlouho, jak jen to bude možné. Je velké množství seniorů, kteří i ve vysokém věku mají elán do života, jaký nemají ani mnozí mladí lidé. Jsem přesvědčena, že mezi nimi moc příznivců vakcinace také nebude. 

 

Jak se říká: „kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá.“ Pan Ratnikov to ve videích říká velice hezky. Vlády přijímají jeden zákon za druhým a k ničemu jim to není, protože na Zemi a v celém Vesmíru platí pouze a jen Zákony Boží. Jejich znění nacházíme v lidových rčeních a moudrostech, která překonala staletí. Pokud někdo z těch, co se nechají dobrovolně testovat nebo očkovat, bude mít nějaké potíže, musíme si položit otázku: „kdo za to může?“ Jen oni sami. Ne tím, že neposlouchali všechna varování, ale tím, že se odklonili od Boha a sklonili se před ďáblem. 

Závěrem

Někteří stále čekají na druhý návrat Krista. Mnozí si stále myslí, že se objeví nějaký zachránce a pomůže nám. My jsme však ti Spasitelé světa. Každý z nás má Krista v sobě.

Na co pohlédneš s vizí, je uzdravené a svaté. Co je vnímáno bez ní, nemá smysl. A kde není smysl, tam je chaos.

Láska je svoboda. Hledat ji tím, že se uvrhneš do otroctví, znamená se od ní odloučit.

Pochopíš-li, že není možné, aby si Syn BOŽÍ zasloužil pomstu, můžeš být dokonalým svědkem moci Lásky a spravedlnosti.

Zde na Zemi vede cesta k BOHU skrze odpuštění. Jiné cesty není. BŮH je naším cílem, a odpuštění prostředkem, s jehož pomocí se k Němu naše mysli konečně vrací.

(Kurz zázraků)

Je to pro mne nyní velice těžké, ale chápu, že planeta Země potřebuje vyčistit od negativity. Forma, jakou se to děje, je pro mne velice bolestná, ale přesto věřím, že vše se děje v zájmu nejvyššího dobra a podle Božího plánu.

Jakou funkci v tomto plánu máme?

Jednoznačně musíme mít pozitivní přístup a pracovat na svých vibracích. Napravit všechny naše nepříčetné myšlenky, které nás odvádějí od Boha k temnotě. Nepodléhat strachům, protože Ježíš nám ukázal svou cestu. Každý z nás je služebníkem Božím a jsme vděční, že máme prostředky k tomu, abychom poznali, že jsme svobodní. Ustoupíme a dovolíme Bohu, aby nás vedl.
Mohou nám zakazovat, mohou nám i ubližovat, mohou nás vydírat a omezovat, ale o svobodu přicházíme jen tehdy, pokud se jí sami dobrovolně vzdáme.
Já jsem si na svou úvodní otázku již odpověděla a o svůj názor jsem se s vámi částečně podělila. Možná se mnou nesouhlasíte. Budu velice ráda, když svůj názor vyjádříte a napíšete ho do komentářů. 

Děkuji.

Pokud článek čtete před datem 21. 12. 2020 19:22 SEČ, můžete se zúčastnit Meditace konečná aktivace Věku Vodnáře.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *